Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Podstawowe informacje 

1. Grant pilotażowy PLGrid

 • Służy do przetestowania potrzeb Użytkownika w zakresie korzystania z Infrastruktury PLGrid.
 • Umożliwia natychmiastowy dostęp do zasobów.
 • W jego ramach użytkownikowi przysługuje: 1000 godzin obliczeniowych i 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym z ośrodków PLGrid (ARES, TRYTON, BEM, EAGLE, z wyjątkiem klastra ATHENA).
 • Obowiązuje maksymalny czas wykonania pojedynczego zadania – 72 godziny
 • Zasoby tego grantu można wykorzystać maksymalnie w ciągu roku.
 • Nie można posiadać więcej niż jednego aktywnego grantu pilotażowego jednocześnie.
 • Grant podlega renegocjacjom.
 • Grant podlega rozliczeniu.
 • Publikacje powstałe w wyniku jego użytkowania należy zgłaszać za pomocą zakładki Rozliczenia.

Wnioskowanie o Grant pilotażowy PLGrid

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu.

Kliknij Nowy Grant w lewym menu, a następnie kafelek Grant pilotażowy PLGrid. Użyj znajdującego się poniżej, zielonego przycisk Aplikuj.


W następnym kroku konieczne jest określenie, w którym ośrodku ma być aktywowany Grant pilotażowy. Należy zaznaczyć dany ośrodek, a następnie użyć przycisku Dalej.

W kolejnym kroku podaj podstawowe parametry nowego grantu:

 • Tytuł
 • Unikalny identyfikator (ID)
 • Identyfikator zespołu, wybierany z listy istniejących
 • Afiliację wnioskodawcy

a następnie użyj przycisku Zapisz i kontynuuj, aby przejść do kolejnego widoku wyboru parametrów.

Przykładowy widok grantu pilotażowego zakładanego dla klastra ARES.


Po kliknięciu Zapisz i kontynuuj pojawi się widok wyboru zasobów dla wnioskowanego grantu.

 • CPU: czas obliczeń (edytowalny)
 • CPU: czas wykonywania zadania (edytowalny)
 • GPU: czas obliczeń na kartach GPU (edytowalny)
 • STORAGE (przestrzeń danych do wykorzystania)

W tym kroku wybierz (używając przycisków ze znakiem "+") zasoby, z krótych planujesz skorzystać. Uzupełnij odpowiednie pola i Stwórz alokację.

Widok zasobów dla grantu pilotażowego


Po stworzeniu alokacji Przejdź dalej i wypełnij Szczegóły granu.

W nastepnym kroku możesz dodać powiązane projekty badawcze. Jeżeli realizacja grantu nie jest z nimi powiązana, zaznacz checkbox i Przejdź dalej.

Teraz określ Deklaracje publikacji, jakie (jak przewidujesz) powstaną z użyciem Infrastruktury PLGrid.

Jeżeli wniosek jest poprawnie uzupełniony, w lewym menu przy każdej sekcji będzie widoczna parafka.

W ostatnim kroku: Podsumowanie grantu zaznacz wymagane pola i Wyślij wniosek.

Po wysłaniu wniosek trafi do Operatora, który sprawdzi jego poprawność i przekaże Administratorowi do dalszej obsługi.

Gdy wniosek zostanie zweryfikowany, a zasoby przyznane, Status grantu zmieni się na Aktywny.