Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W przypadku braku publikacji należy zaznaczyć pole "W ramach grantu nie powstała żadna publikacja".


Ostatnim krokiem rozliczenia jest "ocena grantu" - informacja zwrotna dla nas dotycząca odczuć użytkowników związanych z Infrastrukturą. W przypadku niskiej oceny, prosimy o komentarz sugerujący nam co możemy poprawić.

Image Added


Na koniec należy wybrać opcję Wyślij rozliczenie grantu.


Publikacje powstałe po rozliczeniu grantu można dodać w dowolnym, późniejszym, terminie.