Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W przypadku braku publikacji należy zaznaczyć pole "W ramach grantu nie powstała żadna publikacja".


Warning

Dana publikacja może zostać wskazana w rozliczeniu tylko jednego grantu obliczeniowego.Ostatnim krokiem rozliczenia jest " ocena grantu" -  informacja zwrotna przydatna dla nas, dotycząca odczuć użytkowników Użytkowników związanych z Infrastrukturąinfrastrukturą PLGrid. W przypadku niskiej oceny , prosimy także o komentarz sugerujący nam, co możemy poprawić.

Image RemovedImage Added


Na koniec należy wybrać opcję Wyślij rozliczenie grantu.

...