Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.W celu zarządzania usługami z poziomu portalu PLGrid należy po zalogowaniu się do portalu wybrać z lewego menu opcję Usługi.


Image AddedUsługi można wyszukiwać za pomocą dedykowanej wyszukiwarki lub odnaleźć je na wyświetlanej liście. Do zarządzania usługami służą przyciski AKTYWUJ i DEZAKTYWUJ.


Image Added


Potwierdzeniem aktywowania usługi będzie informacja o stanie aktywnym (active) danej usługi.