Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Wstępna wersja dokumentacji UI-GUI

...

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

 

 

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

Usługa ma na celu umożliwnie użytkownikom graficznego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI). Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy graficznej analizy wyników.

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga zawnioskowania o nią w portalu, w sekcji Moje konto, ramce Katalog usług w tabeli Usługi dostępowe należy kliknąć w Aplikuj o usługę w wierszu UI-GUI. Po przydzieleniu dostępu przez administratora (powinno to się stać w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania) w ciągu poniżej 1 h powinno być możliwe zalogowanie.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja klienta NoMachine. Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia:

Image Added

należy kliknąć na ikonę monitora z białym plusem na zielonym tle. Następnie należy wybrać protokół połączenia, którym powinien być "NX":

Image Addedw kolejnym punkcie trzeba podać adres usługi: ui.plgrid.wcss.wroc.pl (lub krócej ui.wcss.pl)

Image Added

potrzebny będzie również wybór rodzaju uwierzytelnienia (w typowym przypadku należy wybrać opcję "Password" - czyli poprzez hasło):

Image Added

następnie należy wybrać czy połączenie ma się odbywać za pośrednictwem serwera proxy (co w typowych przypadkach nie jest konieczne):

Image Added

Tak skonfigurowane połączenie należy zapisać pod wybraną przez siebie nazwą (np. UI-GUI WCSS):

Image AddedNastępnie powinien pojawić się ekran wyboru połączenia - należy skorzystać z tego, które zostało wcześniej zapisane:

Image AddedPrzy pierwszym połączeniu program poprosi o powierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranu, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Image Added

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Image AddedPo zalogowaniu należy wybrać opcję tworzenia nowego pulpitu wirtualnego ("Create a new virtual desktop"):

Image AddedKlient NoMachine wyświetli kilka okien informacyjnych (odnośnie sposobu korzystania) - należy je przeczytać i zaakceptować przyciskiem "OK" (można zaznaczyć pole "Don't show this message again", aby nie pojawiały się w przyszłości). Podczas wyboru typu panelu, proszę wybrać zajmujący cały ekran ("Display the menu panel covering all screen"):

Image Added

Zaawansowane użycie

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.