Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Zapisanie domyślnej akcji i dopasowanie rozdzielczości (na podstawie uwag Tadeusza)

...

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Po zalogowaniu należy wybrać opcję kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("Create a new New virtual desktop or custom session"):

Image RemovedImage Added

Kolejnym krokiem jest wybór tworzenia nowego wirtualnego pulpitu - jako, że jest to aktualnie jedyna opcja, warto zaznaczyć pole, które uczyni ją domyślną podczas następnych wywołań programu ("Save this setting in the connection file"):

Image Added

 

Klient NoMachine wyświetli kilka okien informacyjnych (odnośnie sposobu korzystania) - należy je przeczytać i zaakceptować przyciskiem "OK" (można zaznaczyć pole "Don't show this message again", aby nie pojawiały się w przyszłości). Podczas wyboru typu panelu, proszę wybrać zajmujący cały ekran ("Display the menu panel covering all screen"):

W przypadku, gdy rozdzielczość uruchomionego pulpitu będzie nieprzystosowana do rozdzielczości ekranu komputera na którym uruchomiony jest klient, warto ją dopasować. W tym celu należy uruchomić okno ustawień - poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na prawy, górny róg ekranu (pownna się pojawić animacja lekkiego odwinięcia):

Image Added

Po kliknięciu na odwinięty fragment pojawi się okno ustawień z którego należy wybrać pozycję dotyczącą wyświetlania ("Display"):

Image Added

a następnie wybrać opcję dopasowania wielkości wyświetlanego obrazu ("Resize remote screen"):

Image Added

Zaawansowane użycie

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.