Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dostęp do usługi wymaga zawnioskowania o nią w portalu, w sekcji Moje konto, ramce Katalog usług w tabeli Usługi dostępowe należy kliknąć w Aplikuj o usługę w wierszu UI-GUI. Po przydzieleniu dostępu przez administratora (powinno to się stać w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania) w ciągu poniżej 1 h zalogowanie powinno być możliwe zalogowaniew czasie nie dłuższym niż godzina.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja klienta NoMachine. Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia:

...