Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Dodanie listy aplikacji

...

Usługa ma na celu umożliwnie użytkownikom graficznego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI). Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy graficznej analizy wyników. Aktualnie dostępne są następujące programy:

 • Adfview
 • AutoDock Tools
 • Avogadro
 • ECSS
 • gabedit
 • JMol
 • Lumerical FDTD
 • Lumerical MODE
 • Matlab
 • Molden
 • Molekel
 • PMV
 • TmoleX
 • Vision
 • VMD (korzystanie z niego wymaga rejestracji na stronie dostawcy)

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga zawnioskowania o nią w portalu, w sekcji Moje konto, ramce Katalog usług w tabeli Usługi dostępowe należy kliknąć w Aplikuj o usługę w wierszu UI-GUI. Po przydzieleniu dostępu przez administratora (powinno to się stać w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania) zalogowanie powinno być możliwe w czasie nie dłuższym niż godzina.

...