Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: drobne

...

Krótki opis usługi

Usługa ma na celu umożliwnie umożliwienie użytkownikom graficznego interaktywnego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy graficznej wizualizacji wyników w celu ich analizy wyników. Aktualnie dostępne są następujące programy:

 • Adfview
 • AutoDock Tools
 • Avogadro
 • ECCE
 • gabedit
 • JMol
 • Lumerical FDTD
 • Lumerical MODE
 • Matlab
 • Molden
 • Molekel
 • PMV
 • TmoleX
 • Vision
 • VMD (korzystanie z niego wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie dostawcy)

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga zawnioskowania o nią aktywowania jej w portalu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, następnie w sekcji zakładce Moje konto, ramce w sekcji Katalog usług, w tabeli Usługi dostępowe należy kliknąć w odszukać usługę o nazwie UI-GUI i kliknąć znajdujący się przy niej link Aplikuj o usługę w wierszu UI-GUI. Po przydzieleniu dostępu przez administratora (powinno to się stać . Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania) zalogowanie . Korzystanie z usługi powinno być możliwe w czasie nie dłuższym niż godzinapo upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja klienta NoMachine. Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia:.

W calu utworzenia nowego połączenia należy kliknąć na ikonę monitora z białym plusem na zielonym tle. Następnie należy wybrać protokół połączenia, którym powinien być "NX":.

w

W kolejnym punkcie trzeba podać adres usługi: ui.plgrid.wcss.wroc.pl (lub krócej ui.wcss.pl).

potrzebny będzie również wybór rodzaju W kolejnym kroku trzeba wybrać rodzaj uwierzytelnienia (w typowym przypadku należy wybrać opcję "Password" - czyli poprzez hasło):

następnie Następnie należy wybrać czy połączenie ma się odbywać za pośrednictwem serwera proxy (co w typowych przypadkach nie jest konieczne):

...

Tak skonfigurowane połączenie należy zapisać pod wybraną przez siebie nazwą (np. UI-GUI WCSS):

Następnie powinien pojawić się ekran wyboru połączenia - należy skorzystać z tego, które zostało wcześniej zapisane:

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o powierdzenie potwierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranu, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

...

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Po zalogowaniu należy kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("New virtual desktop or custom session"):

...

W przypadku, gdy rozdzielczość uruchomionego pulpitu będzie nieprzystosowana do rozdzielczości ekranu komputera na którym uruchomiony jest klient, warto ją dopasować. W tym celu należy uruchomić okno ustawień - poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na prawy, górny róg ekranu (pownna powinna się pojawić animacja lekkiego odwinięcia):

...

Po kliknięciu na odwinięty fragment pojawi się okno ustawień, z którego należy wybrać pozycję dotyczącą wyświetlania ("Display"):

...