Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

QCG-Now jest prostą w użyciu aplikacją "desktopową" umożliwiającą zlecanie zadań obliczeniowych na zasoby PL-Grid wprost z komputerów osobistych. Poprzez QCG-Now możliwe jest zlecanie zadań obliczeniowych wykorzystujących popularne pakiety oprogramowania dostępne w infrastrukturze PLGrid, w tym Gaussian, MATLAB, NAMD, R, Abinit, Abaqus. QCG-Now umożliwia także uruchamianie skryptów stworzonych w BASH'u lub Python'ie. Aplikacja dostępna jest na systemy operacyjne Windows, Linux oraz MacOS. 

(Aplikacja QCG-Now rozwijana jest w ramach prac własnych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe).  

Więcej informacji dostępne jest na stronie domowej oprogramowania.

...