Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Column

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów.

Podstawowymi narzędziami dostępowymi QosCosGrid są klient graficzny tekstowy (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-IconNow).

 


Table of Contents

QCG-SimpleClient (klient tekstowy)

...

Dla wygody użytkowników QCG-SimpleClient zainstalowany jest ma maszynach dostępowych do infrastruktury QCG.

 


QCG-

...

Now (klient graficzny)

QCG-Icon Now jest lekką aplikacją dostępną na platformy Windows, MAC OSX oraz Linux mająca na celu udostępnianie wybranych aplikacji zainstalowanych na zasobach obliczeniowych projektu PL-Grid poprzez usługi QosCosGrid. Przy tworzeniu aplikacji położono szczególny nacisk na to by korzystanie aplikacji zainstalowanej „w gridzie” było tak intuicyjne jak korzystanie z aplikacji zainstalowanych lokalnie. W obecnej wersji aplikacji możliwe jest uruchamianie symulacji Gaussian, NAMD oraz skryptów napisanych w języku MATLAB, R i BASH. Lista wspieranych aplikacji nieustannie rośnie.
Więcej informacji na stronie domowej projektu lub w podręczniku użytkownika.Image Removedprostą w użyciu aplikacją "desktopową" umożliwiającą zlecanie zadań obliczeniowych na zasoby PL-Grid wprost z komputerów osobistych. Poprzez QCG-Now możliwe jest zlecanie zadań obliczeniowych wykorzystujących popularne pakiety oprogramowania dostępne w infrastrukturze PLGrid, w tym Gaussian, MATLAB, NAMD, R, Abinit, Abaqus. QCG-Now umożliwia także uruchamianie skryptów stworzonych w BASH'u lub Python'ie. Aplikacja dostępna jest na systemy operacyjne Windows, Linux oraz MacOS. 

Więcej informacji dostępne jest na stronie domowej oprogramowania.

Image AddedImage Added

Portale dziedzinowe

...