Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column


Column

Dla wygody użytkowników klient QCG-SimpleClient zainstalowany został na ogólnodostępnych (dla użytkowników infrastruktury QCG) maszynach.

 Oprócz poleceń qcg-* maszyny dostępowa QCG udostępniają przestrzeń dyskową poprzez protokół gridFTP.Przestrzeń ta może być wykorzystana zarówno do przechowywania plików wejściowych, jak i wyników eksperymentów.

Info
Użytkownik i hasło dla wszystkich maszyn dostępowych są takie same jak w portalu PL-Grid. Dostęp do maszyn QCG jest poprzez usługe SSH.

 Logowanie: ssh <plguser>@maszyna.dostepowa
np.

Code Block
ssh plgpiontek@qcgplgpiontek@client.manqcg.poznanpsnc.pl

 


Lista maszyn dostępowych do infrastruktury QosCosGrid

tak .pl helpdesk@plgrid
OśrodekPCSS, PoznańWCSS, WrocławCyfronet, KrakówICM, Warszawa
Maszyna

client.qcg.man.poznan.plmoss.man.poznanpsnc.pl

ui.plgrid.wcss.wroc.plzeus.cyfronet.plui.grid.icm.edu.pl
Port dostępowy22222222
KeyFS*taktaktaktak
KeyFS domyślnie aktywnytaktaktak
Komentarz   


Zgłaszanie problemów

helpdesk.plgrid

.pl


Info
titleKeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.

 


W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i właczyć włączyć ponownie polecniem poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawngo poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.

 

 

...