Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lista maszyn dostępowych do infrastruktury QosCosGrid

OśrodekPCSS, PoznańWCSS, Wrocław
Cyfronet, Kraków
Maszyna

client.qcg.psnc.pl

ui.plgrid.wcss.wroc
.plzeus.cyfronet
.pl
Port dostępowy
22
2222
KeyFS*
tak
taktak
KeyFS domyślnie aktywny
tak
taktak
Komentarz

Zgłaszanie problemów

helpdesk.plgrid.pl


Info
titleKeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.


W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i włączyć ponownie poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.

...