Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Posiadać konto w Portalu PL-Grid (Zakładanie konta w portalu PL-Grid)
 2. Aktywować usługę: Globalny dostęp UNICORE
 3. Aktywować usługę: Zdrowie / Analiza wizualna - VisNow
 4. Pobrać klienta graficznego UNICORE Rich Client.
 5. Pobrać wtyczkę do Unicore Rich Client ze strony http://visnow.icm.edu.pl/unicore/visnow_0_2.jar
 6. Umieścić pobrany plik visnow_0_2.jar w katalogu <UNICORE_HOME>/applications
  (gdzie <UNICORE_HOME> jest katalogiem, w którym jest zainstalowana aplikacja UNICORE Rich Client)

...