Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po lewej stronie listy znajduje się zestaw pól do zaznaczania, umożliwiających wybranie konkretnych powiadomień z listy w celu grupowej archiwizacji. Jeśli powiadomienia nie zmieściły się na jednej stronie, możliwe jest wybranie wszystkich poprzez kliknięcie przycisku "Wybierz wszystkie ##". Po zaznaczeniu interesujących powiadomień należy z listy "Zastosuj do wybranych" wybrać opcję "Archiwizuj" w celu zarchiwizowania wybranych pozycji.

Akcje oczekujące

Panel dostępny dla Administratorów Katalogu Aplikacji oraz Lokalnych Administratorów Katalogu Aplikacji. Znajduje się tu lista podań o przyznanie ról administracyjnych zgłoszonych przez użytkowników. Administrator może zatwierdzać lub odrzucać podania pojedynczo, za pomocą przycisków po prawej stronie tabeli, albo grupowo, za pomocą listy Zastosuj do wybranych po zaznaczeniu na liście odpowiednich elementów. W przypadku odrzucenia aplikacji konieczne jest podanie uzasadnienia. Wszystkie rozpatrzone (a więc zatwierdzone lub odrzucone) akcje są widoczne w archiwum, dostępnym po wybraniu odpowiedniej opcji z menu po lewej stronie dashboardu.

Administracja

Fragment dostępny dla użytkowników posiadających rolę administratora katalogu aplikacji. Znajdują się tam listy kategorii, tagów, ośrodków, klastrów i licencji globalnych. Administrator może dodawać, edytować i usuwać te obiekty. W przypadku kategorii możliwe jest ich zagnieżdżanie oraz zmiana kolejności. Na stronie tagów można tworzyć grupy tagów - ich zadaniem jest grupowanie tagów w celu wygodniejszego korzystania z listy.

...