Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RolaZakres obowiązków
Administrator Katalogu Aplikacji (AKA)Główny administrator usługi. Jego zadaniem jest nadzorowanie wszystkich wydarzeń mających miejsce w Katalogu Aplikacji, posiada też najszerszy zestaw uprawnień.
Globalny Opiekun Aplikacji (GOA)Administrator (opiekun) konkretnej aplikacji, zajmuje się nadzorowaniem aplikacji i jej wersji oraz uzupełnianiem informacji o nich.
Lokalny Administrator Katalogu Aplikacji (LAKA)Osoba odpowiedzialna za koordynacje prac administracyjnych na danym klastrze.  Jest odpowiedzialny za przypisywanie opiekunów instancji aplikacji na danym klastrze poprzez przyznawanie im roli Lokalnego Opiekuna Aplikacji.
Lokalny Opiekun Aplikacji (LOA)Administrator (opiekun) wszystkich instancji danej aplikacji na konkretnym klastrze.

 

Struktura Dokumentacji

Children Display
alltrue