Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu zdefiniowania domyślnego opiekuna aplikacji na klastrze należy wykonać kroki opisane w sekcji Edycja danych klastra i zdefiniować użytkowników w polu Domyślni opiekunowie aplikacji (punkt 5h w powyższej sekcji).

Obsługa zgłoszeń z prośbą o nadanie/usunięcie roli LOA

  1. Wejść na stronę dashboardu.
  2. Z menu po lewej wybrać pozycję Oczekujące (z grupy Akcje)
  3. Zaakceptować lub odrzucić wybrane zgłoszenie.
  4. Obsłużone zgłoszenia automatycznie przenoszone są do archiwum. (Można je zobaczyć wybierając pozycję Archiwum z grupy Akcje)