Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleKeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS można właczyć jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.

 

W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds keyfslocal" i wyłączyć polecniem "creds local".

Na stałe sytem keyFS można włączyć poleceniem:

echo "which creds > /dev/null 2>&1; [[ \$? -eq 0 ]] && właczyć ponownie polecniem "creds keyfs" >> .bashrc

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawngo działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.

...