Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Zalogować się w portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl).
 2. Przejść do zakładki "Moje konto".
 3. Po prawej stronie ekranu, w sekcji "Katalog Usług", odnaleźć grupę "Platforma dziedzinowa: Akustyka" (w razie potrzeby kliknąć "rozwiń").
 4. Następnie w kolumnie "Status" przy usłudze SŁUCH kliknąć odnośnik "Aplikuj o usługę".
  Status powinien zmienić się na "Zgłoszono wniosek". 
  Po włączeniu usługi, zostanie przesłane powiadomienie na adres e-mail.

Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dostępu do Dostęp do usługi SŁUCH : jest realizowany za pomocą klienta tekstowego QCG lub graficznego UNICORE. Wymagane jest zaaplikowanie o jedną z tych usług ogólnych: usługę ogólną QCG (Aplikowanie o dostęp do usług QCG) lub UNICORE (Procedura uzyskania dostępu do systemu UNICORE).

Zasada działania usługi SŁUCH

...