Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu uruchomienia usługi przez użytkownika należy posiadać aktywny grant obliczeniowy. Aby użytkownik mógł otrzymać taki grant, konieczne jest uprzednie założenie przez niego konta w Portalu PL-Grid.

 Kolejnym krokiem jest aplikowanie o usługę CCSOptima.

Po aktywacji usługi CSSOptima, możemy skorzystać z niej na stronie: https://gs2.plgrid.pl/collage/template?doi=10.0000/14170047890511424897324303

Pierwsze kroki

Przygotowanie modelu procesu ciągłego odlewania stali

...