Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Użytkownicy PLGrid korzystają  następnie z opcji logowania za pomocą konta w infrastrukturze PLGrid.

 


Jeżeli certyfikat PLGrid jest zainstalowany w przeglądarce logowanie przeprowadzane jest poprzez usługę OpenID.

...

 1. Użytkownik zgłasza zapotrzebowanie na kurs poprzez interfejs Helpdesk podając równocześnie informacje o nazwie kursu i administratorach kursu. Poniżej preferowany szablon wiadomości:
  1. Kto zgłasza: nazwa konta w infrastrukturze PLGrid, imię, nazwisko
  2. Grupa docelowa kursantów (studenci, użytkownicy usługi, pracownicy PLGrid, itp.)
  3. Krótki opis szkolenia (będzie dostępny dla wszystkich): dla kogo jest przewidziane i co będzie zawierać, np. "Szkolenie będzie zawierało podstawowe informacje o systemie Linux i przeznaczone jest dla jego początkujących użytkowników."
  4. Preferowana nazwa i kategoria (folder nadrzędny) kursu
  5. Preferowany termin startu i czas trwania kursu
  6. Informacja o dodatkowych prowadzących kurs (jeśli istnieje taka potrzeba): nazwa konta w infrastrukturze PLGrid, imię, nazwisko
 2. Po weryfikacji i zatwierdzeniu zgłoszenia administratorzy usługi zakładają i udostępniają kurs dla podanych kont. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie mailowe o zatwierdzeniu założenia kursu.
 3. Prowadzący kurs logują się na platformę po uprzedniej aktywacji usługi w Portalu PLGrid (tylko, jeżeli wcześniej nigdy się na nią nie logowali - krok ten pozwala na utworzenie konta i powiązanie go z infrastrukturą).
 4. Administratorzy usługi dodają prawa dostępu dla prowadzących do nowo utworzonego kursu.

 


Pierwsze kroki po założeniu własnego kursu

...