Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby skorzystać z usługi, należy o nią zawnioskować. Można to zrobić w portalu PLGrid w zakładce "Moje konto", sekcja "Katalog usług" -> "Usługi chmurowe" -> link "Aplikuj o usługę"Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Można także zawnioskować o nią przy użyciu OpenID PLGrid, po wejściu na stronę usługi: https://cloud.plgrid.pl/. Dostęp przyznawany jest automatycznie.

...