Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po aktywowaniu usługi "Akustyka: Aero-akustyka wirnika śmigłowca (AKU-H)" w portalu należy pobrać archiwum o nazwie AKU-H.tar.gz z katalogu /home/plgrid-groups/plgg-aku-h/AKU-H położonego w systemie plików dostępnym na klastrze obliczeniowym Galera+ w Tryton w Centrum Informatycznym TASK w Gdańsku. Po rozpakowaniu archiwum tworzony jest nowy folder usługi o nazwie AKU-H zawierający następującą strukturę katalogów:

...