Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po aktywowaniu usługi "Akustyka: Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T)" w portalu należy pobrać archiwum o nazwie AERO-T.tar.gz z katalogu /home/plgrid-groups/plgg-aero-t/AERO-T położonego w systemie plików dostępnym na klastrze obliczeniowym Galera+ w Tryton w Centrum Informatycznym TASK w Gdańsku. Po rozpakowaniu archiwum tworzony jest nowy folder usługi o nazwie AERO-T zawierający następującą strukturę katalogów:

...