Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wpisy w tabeli preferencji pojawią się automatycznie po zachowaniu ustawień logowania do portalu. Wybierając opcje edycji (lub dodania nowych ustawień) można skonfigurować następujące preferencje dla poszczególnych dostawców usług (np. . portalu UNICORE):

  • Czy chcemy potwierdzać za każdym razem logowanie do usługi.
  • Tożsamość (jeśli jest ich kilka), z jaką użytkownik będzie przedstawiony określonemu dostawcy usługi (należy ograniczyć się do tożsamości typu x500 gdyż są one używane przez infrastrukturę UNICORE).
  • Ukryte atrybuty nieprzekazywane określonemu dostawcy usługi (przy czym zalecamy nie używanie tej funkcji: Unity przekazuje tylko niezbędną ilość informacji potrzebnych dla działania usług).
  • Domyślny okres trwania (w dniach) autoryzacji usług UNICORE do pracy na konto użytkownika. Warto zaznaczyć że jest to wymagane przy dostępie do infrastruktury UNICORE. Minimalny zalecany czas to wartość nieco większa niż przewidywany czas najdłuższego zadania.  Domyślna Domyślna wartość 14 dni jest rozsądna dla konfiguracji ośrodków w infrastrukturze PL-Grid.

...