Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy usług składowych AstroGrid-PL w języku polskim wraz z odnośnikami do pełnej dokumentacji na portalu AstroGrid-PL w języku angielskim.

 

...

Image Modified

Usługa Astro-pipelines pozwala na automatyzację zadań złożonych typu pipeline, a więc powszechnie spotykanych w astronomii. Bazuje ona na  środowisku workflow - Kepler w którym pipeliny są tworzone graficznie poprzez łączenie aktorów (elementarnych cegiełek wykonujących określone zadanie) przy użyciu kabli (które transportują dane). Kepler ma wbudowaną bibliotekę ponad 400 aktorów (np. 'wyrażenie matematyczne', 'czytnik danych tabelarycznych', 'kod Java', 'skrypt Python', 'narysuj wykres'). Nasza usługa rozszerza funkcjonalność Kepler-a poprzez: dodatkową bibliotekę aktorów 'astronomicznych', gotowe do użycia pipeliny oraz trzy rozwiązania upraszczające jego używanie.

...

>>> Full documentation in english only <<<

 

...

Image Modified

Usługa InSilicoLab for Astrophysics jest platformą WWW do astrofizycznych eksperymentów numerycznych w infrastrukturze PL-Grid. Obecnie w pełni zaimplementowany jest kod MHD - Piernik. Usługa znajduje się na osobnym portalu.

...

>>> Pełna dokumentacja <<<


...

Image Modified

Usługa Astro-data to gridowy system zarządzania danymi bazujący na popularnym systemie iRODS. Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów pamięci masowej w różnych lokalizacjach (obecnie w ACK Cyfronet oraz w ośrodkach astronomicznych: CAMK i OAUJ). Zasoby te są zintegrowane w federację dzięki czemu są dostępne w jednolity sposób poprzez klienty: linii poleceń (CLI), desktop (aplikacja java) oraz webowy. Astro-data to nie tylko przechowywanie danych - dane mogą być opisywane metadanymi (np. w celu łatwego wyszukiwania), można definiować złożone prawa dostępu, definiować automatyczne reguły zarządzania danymi i metadanymi oraz udostępniać dane poza usługę poprzez WWW. Ponadto, w ramach usługi, udostępniamy publicznie wybrane dane dziedzinowe (głównie zeskanowane przez nas klisze archiwalne z OA UJ oraz z CA UMK, dane indywidualnych użytkowników, a wkrótce repozytorium danych z teleskopu SALT). Liczymy, że usługa znacznie ułatwi współdzielenie danych astronomicznych i przyczyni się do stymulacji współpracy krajowej i międzynarodowej.

...

>>> Full documentation in english only <<<

...


...

Image Added

 Wirtualne Obserwatorium (ang. VO - Virtual Observatory) jest inicjatywą środowiska astronomicznego koordynowaną poprzez IVOA, która na celu integrację wszelkich danych, zasobów i usług astronomicznych w jednym ekosystemie informatycznym. Usługa Polskie Wirtualne Obserwatorium jest pierwszym polskim wkładem do tego ekosystemu. Mając na celu stworzenie bazy do dalszego rozwoju VO w Polsce, dostarczamy infrastrukturę kilku centrów danych VO wraz z pierwszymi zestawami danych oraz wsparciem technicznym przy

...

publikacji kolejnych danych. Ponadto, w ramach tego projektu podjęliśmy olbrzymie zadanie zeskanowania klisz archiwalnych przechowywanych w polskich jednostkach naukowych. Skany są udostępniane jako dane publiczne w usłudze Astro-data oraz stopniowo będą opisywane i publikowane w VO.

Elementy usługi:

  Wsparcie publikacji  - informacje i narzędzia wspierające użytkownika w publikacji danych w

...

VO.

  Serwis VOSCA (VO Star Cluster Analysis) -  serwis WWW dedykowany do analizy i porównywania symulacji gromad gwiazdowych

...

, wykorzystuje standardy VO a dane mogą być wysłane do innych aplikacji VO; obecnie obsługiwany jest przegląd przestrzeni parametrów wykonany przy użyciu kodu MOCCA; w przyszłości planowane jest dodanie danych z innych kodów.

  Centra danych VO  - centra danych udostępniają zestawy danych poprzez protokoły VO; aby dane mogły być znalezione dostępny jest też krajowy rejestr VO (obecnie jesteśmy w fazie pilotażowej dlatego rejestr krajowy nie jest dostępny w strukturach międzynarodowych - można z niego korzystać bezpośrednio).

 

>>> Full documentation in english only <<<

...