Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Drobne poprawki redakcyjne

...

Zapoznając się z tym widokiem, warto zwrócić uwagę na dwie ikony znajdujące się w prawym górnym rogu. Jest to przycisk wylogowania oraz edycji ustawień użytkownika. Można w nim sprawdzić, do kiedy została wystawiona delegacja zaufania podczas logowania przez Unity, a także zmienić swój obrazek.

...