Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

...

Opis usługi

Usługa do równoległego i wielosesyjnego gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz matematycznych i statystycznych.

Info

Adres usługi: elder13.man.poznan.pl/redcap/

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywacja usługi:
  1. Zalogować się w:  Portal PLGrid.
  2. Przejść do zakładki 'Moje Konto'
  3. W katalogu usług znaleźć 'Platforma dziedzinowa: Matematyka'.
  4. Znaleźć usługę DATA BANK i kliknąć 'Aplikuj o usługę' .

   Info

   Informacja o aktywowaniu usługi wysłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji w portalu PL-Grid.

 

Logowanie do usługi

 

...

 

Note
*W przypadku gdy użytkownik wgrał swój certyfikat do przeglądarki to podawanie hasła nie jest konieczne (informacje jak dodać certyfikat do przeglądarki można znaleźć tutaj).

 

...

 

Strona domowa usługi

Image Removed

 

Zakładki strony głównej:

...

 

Tworzenie projektu

Na stronie głównej usługi wybrać zakładkę 'Create New Project'. Poniżej przedstawiono przykładowy projekt z wykorzystaniem szablonu projektu. Szablon projektu zawiera przykładowe definicje formularzy (struktury przechowujące dane). Opcja 'create an empty project' stworzy całkowicie pusty projekt.

Image Removed

 

 

Ustawienia projektu

...

 

 

Przygotowanie struktur do wprowadzania danych - tworzenie formularza (data instrument)

Każdy formularz definiuje w jaki sposób dane powinny być wprowadzane oraz w jaki sposób powinny być przechowywane. Formularz składa się z pól, które mogą przechowywać wartości opisujące jakiś obiekt czy zjawisko (np. karta pacjenta). Różne typy pól opisane są tutaj. Każda instancja formularza związana jest ściśle z określonym obiektem. Formularze składają się również ze statusu. Lista wszystkich statusów formularzy tutaj.

Aby stworzyć nowa strukturę formularza należy wejść w 'Project Setup' (Opis menu). Następnie wybrać Online Designer.

 

Image Removed
Image Removed

Dodawanie pola do formularza

...

 

Dodawanie nowych danych

Ręczne dodanie danych

...

 

Alternatywna metoda wprowadzania danych

Poza tradycyjnym wprowadzaniem danych przez formularz, dane można umieszczać poprzez moduł importu - 'Data import tool' (menu z lewej strony) :

Image Removed

Obsługiwany przez usługę szablon importowanego pliku można pobrać w zakładce 'Data import tool' .

Przykładowy plik z danymi demograficznymi.Wczytane dane z pliku trzeba zaakceptować przed dodaniem do bazy.

Zaawansowane funkcje

 1. Zaawansowane funkcje opisane tutaj.

DataBank to usługa portalowa integrująca z infrastrukturą PLGrid wybrane systemy do tworzenia elektronicznych formularzy i zbierania danych naukowych. Usługa umożliwia użytkownikom w prosty sposób definiowanie problemowo-zorientowanych formularzy i samodzielne budowanie baz i banków danych oferując rozproszonym zespołom badawczym możliwość wielosesyjnego i wieloośrodkowego gromadzenia i współdzielenia danych przeznaczonych do dalszej analizy. Eksport danych do formatów umożliwiających ich dalsze przetwarzanie w usłudze R-SAD.DataBank jest usługą umożliwiającą zbieranie i przechowywanie danych dowolnego typu. Usługa powstała z myślą o pomocy w zbieraniu danych do badań naukowych. DataBank udostępnia między innymi takie akcje jak:

 •   eksport zbioru rekordów z projektu,
 •   import zbioru rekordów do projektu,
 •   eksport metadanych z projektu,
 •   eksport dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   import dokumentu, który zostanie dołączony do pojedynczego rekordu projektu,
 •   kasowanie dokumentu dołączonego do pojedynczego rekord projektu,
 •   eksport różnego typu dokumentów dołączonych do projektu,
 •   eksport zdarzeń zachodzących w projekcie,
 •   eksport grupy zdarzeń (Arms) dla projektu,
 •   eksport powiązań pomiędzy dokumentami oraz zdarzeniami,
 •   eksport użytkowników danego projektu.

 

Adres usługi

Usługa dostępna jest pod adresem: databank.plgrid.pl

Dostępne narzędzia w DataBank

 • OpenClinica - OpenClinica jest jednym z najczęściej używanym oprogramowaniem typu 'open-source' w badaniach klinicznych. OpenClinica rozwijana jest od 2005 roku, została zaprojektowana z myślą o wielu potrzebach nowoczesnych środowisk badawczych.
 • Redcap - Prosta aplikacja, której zadaniem jest umożliwiać integrację danych medycznych oraz wykonywanie obliczeń na infrastrukturze PLGrid.Użytkownik ma dostęp do spójnej bazy danych, może przeglądać, filtrować dane zebrane przez innych użytkowników.
 • Simple - Zaawansowana aplikacja do gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz statystycznych. Aplikacja umożliwia zbieranie danych dowolnego typu, import/ekport danych, dostęp do danych za pomocą API, robudowany system formularzy i ankiet.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

Kontakt

Zgłaszanie problemów i pomoc poprzez system helpdesk.