Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

Krótki opis usługi

Usługa do równoległego i wielosesyjnego gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz matematycznych i statystycznych.

Info

Adres usługi: elder13.man.poznan.pl/redcap/

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywacja usługi:
  1. Zalogować się w:  Portal PLGrid.
  2. Przejść do zakładki 'Moje Konto'
  3. W katalogu usług znaleźć 'Platforma dziedzinowa: Matematyka'.
  4. Znaleźć usługę DATA BANK i kliknąć 'Aplikuj o usługę' .

   Info

   Informacja o aktywowaniu usługi wysłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji w portalu PL-Grid.

Pierwsze kroki

Pierwsze logowanie

 

Logowanie do usługi

 

 1. Wejść na stronę usługi:

  Image Modified

 2. Kliknąć w przycisk 'Log in using PlGrid OpenID'
 3. Strona automatycznie zostanie przekierowana do strony OpenID PLGridu:
  Image Modified
 4. Podać swoją nazwę użytkownika portalu PLGrid oraz hasło*.
 5. Po pomyślnej weryfikacji danych, w usłudze DATA BANK zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi DATA BANK.

   

  Note
  *W przypadku gdy użytkownik wgrał swój certyfikat do przeglądarki to podawanie hasła nie jest konieczne (informacje jak dodać certyfikat do przeglądarki można znaleźć tutaj).

   

   

 

Strona domowa usługi

Image Modified

 

Zakładki strony głównej:

 1. Home - link do strony domowejInformacja o projekcie RedCapj
 2. My projects - projekty, do których użytkownik posiada dostęp
 3. Create New Project - dodawanie nowego projektu
 4. Training Resources - materiały do nauki obsługi usługi
 5. Help & FAQ - pomoc
 6. Send-it - moduł, który umożliwia bezpieczne przesyłanie plików

 

Tworzenie projektu

Na stronie głównej usługi wybrać zakładkę 'Create New Project'. Poniżej przedstawiono przykładowy projekt z wykorzystaniem szablonu projektu. Szablon projektu zawiera przykładowe definicje formularzy (struktury przechowujące dane). Opcja 'create an empty project' stworzy całkowicie pusty projekt.

Image Modified

 

 

Ustawienia projektu

Po stworzeniu projektu pojawi się lista kontrolna projektu ('checklist') wskazująca podstawowe zadania, które powinny być wykonane przed zmianą fazy projektu z fazy deweloperskiej do fazy produkcji (w projekcie będącym w fazie produkcji nie możliwości zmiany struktury formularzy przez zwykłych użytkowników). Zadaniami mogą być: tworzenie struktur przechowujących (opisujących dane), nadawanie uprawnień, ustawienia modułów (np. moduł api, raportów itp).
Image Modified


 

 

Przygotowanie struktur do wprowadzania danych - tworzenie formularza (data instrument)

Każdy formularz definiuje w jaki sposób dane powinny być wprowadzane oraz w jaki sposób powinny być przechowywane.

...

Formularz składa się z pól, które mogą przechowywać wartości opisujące jakiś obiekt czy zjawisko (np. karta pacjenta). Różne typy pól opisane są tutaj. Każda instancja formularza związana jest ściśle z określonym obiektem. Formularze składają się również ze statusu. Lista wszystkich statusów formularzy tutaj.

Aby stworzyć nowa strukturę formularza należy wejść w 'Project Setup' (Opis menu). Następnie wybrać Online Designer.

 

Image Modified
Image Modified

Dodawanie pola do formularza

...

 1. Kliknąć nazwę formularza
 2. Kliknąć add Add Field
  Image Modified
 3. Wybrać typ pola ( rodzaje pól). Np. zwykły i najprostszy 'Text Box':
  Image Modified

 4. Po uzupełnieniu odpowiednich danych kliknąć przycisk 'save':
  Image Modified

 

Dodawanie

...

nowych danych

Ręczne dodanie danych

 1. kliknąć w zakładkę Add/Edit Records
  Image Modified

 2. Podać identyfikator nowego rekordu (w ustawieniach projektu można również ustawić automatyczne generowanie identyfikatora rekordu - auto-numbering records)

  Image Modified
 3. Uzupełnić oraz zatwierdzić dostępne pola, np: 

  Image Modified 

Alternatywna metoda wprowadzania danych

Poza tradycyjnym wprowadzaniem danych przez formularz, dane można umieszczać poprzez moduł importu - 'Data import tool' (menu z lewej strony) :

Image Modified

Obsługiwany przez usługę szablon importowanego pliku można pobrać w zakładce 'Data import tool' .

Przykładowy plik z danymi demograficznymi.Wczytane dane z pliku trzeba zaakceptować przed dodaniem do bazy.

Zaawansowane funkcje

 1. Zaawansowane funkcje opisane tutaj.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są tutaj, na  stronie pomocy usługi (strona dostępna po zalogowaniu) oraz tutaj.

...