Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Wejść na stronę usługi: 2. Kliknąć w przycisk 'Log in using PlGrid OpenID'
 3. Strona automatycznie zostanie przekierowana do strony OpenID PLGridu:
 4. Podać swoją nazwę użytkownika portalu PLGrid oraz hasło.

  Note
  W przypadku gdy użytkownik wgrał swój certyfikat do przeglądarki to podawanie hasła nie jest konieczne (informacje jak dodać certyfikat do przeglądarki można znaleźć tutaj).
 5. Po pomyślnej weryfikacji danych, w usłudze DATA BANK zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi DATA BANK.

   

   

 

Strona

...

główna usługi

 

Zakładki strony głównej:

...