Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zaleca się ładować moduły jedynie w skryptach obliczeniowych, a nie w skryptach uruchamianych przy logowaniu na maszynę dostępową lub węzeł obliczeniowy. Dzięki temu łatwiej kontrolować środowisko uruchomieniowe oprogramowania, które ma zostać użyte oraz uniknąć konfliktów pomiędzy załadowanymi modułami.

 • module avail 2>&1 | grep nazwa

  Komenda module avail <nazwa> znajduje jedynie moduły zaczynające się od ciągu znaków <nazwa> dlatego, jeżeli poszukuje się modułów zawierających gdziekolwiek ciąg <nazwa> należy wykonać polecenie

  Code Block
  languagebash

  module spider <nazwa>

Wykorzystanie własnych modułów (Zaawansowane) 

...