Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nowi użytkownicy powinni się zarejestrować w portalu PL Gridzgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Użytkownika.

 2. Aktywacja wymaganych usług

W celu uruchomienia usługi MCB należy zaaplikować o aktywację  aktywację usługi w portalu PL Grid , zakładka "Moje Konto", Platforma dziedzinowa Energetyka Jądrowa i CFD, MCB.
Do aktywacji usługi wymagane jest podanie motywacji na podstawie której kierownik zespołu podejmuje decyzję o aktywacji usługi.poprzez Katalog Aplikacji. 

Korzystanie z usługi MCB wymaga aktywacji dodatkowych usług dostępnych w infrastrukturze PL Grid:

a) Usługi dostępowe:

b) Usługi dostępu do danych

...

Ogólna procedura aktywowania usługi jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

 3. Uzyskanie grantu obliczeniowego.

...