Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Rejestracja w portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika (Pierwsze kroki). 
 2. Logowanie do portalu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
 3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Geoinformatyka i aplikować o usługę Academic Geo Hub.
  Image Modified
 4. Po akceptacji wniosku dostęp do portalu dostępny jest w dwojaki sposób: Poprzez oficjalną stronę Academic Geo Hub bądź w formie usługi w portalu PL-Grid
   

Pierwsze kroki

 

 1. Aby korzystać z pełni funkcjonalności Academic Geo Hub należy zalogować się do portalu przy użyciu OpenID

 2. Po pomyślnym logowaniu można przystąpić do ładowania zasobów do repozytorium. W tym celu należy wybrać z menu głównego Warstwy, a następnie  kliknąć Załaduj warstwy.
  Image Removed
  Image Added

 3. Należy wybrać dane do przesłania. W przypadku rastrów obsługiwanym formatem jest GeoTIFF, zaś w przypadku danych wektorowych ESRI Shapefile. Zestaw danych do przesłania MUSI składać się z plików o rozszerzeniach: .shp, .shx, .qpj, .prj, .dbf
  Zaleca się, aby nazwy plików nie zawierały polskich znaków, a wyrazy były oddzielone znakiem "_"bez (spacji)
 4. Podczas przesyłania danych należy ustalić prawa dostępu do zbioru. Domyślnie, po ich załadowaniu, zostaną udostępnione innym użytkownikom do przeglądania, pobierania i wykorzystywania w analizach. Pomyślne załadowanie danych skutkuje pojawieniem się komunikatu:Image Added
 5.  Kolejnym krokiem jest stworzenie metadanych dla zbioru. W tym celu należy wybrać Edytuj metadane i wypełnić formularz w możliwie dokładny sposób

  Image Added


Zaawansowane użycie

 

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

...