Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby skorzystać z usługi Vector NTI, należy mieć aktywne konto w infrastrukturze PLGrid.

Do usługi Vector NTI może uzyskać dostęp każdy użytkownik PLGrid, który jest użytkownikiem usługi Grid Dziedzinowy Biologia oraz usługi chmurowej Obliczenia Kampusowe Platon. W celu uzyskania dostępu do tych usług należy wejść na stronę http://portal.plgrid.pl a następnie zalogować się podając swój identyfikator plgrid (np. plgkowalski) i hasło do portalu, po czym wybrać zakładkę „Usługi”.

Kolejnym krokiem jest przejście do Katalogu Usług, poprzez przycisk „Zarządzaj Usługami” i wpisanie w polu Szukaj Obliczenia Kampusowe – PLATON i kliknięcie „Aplikuj”.

 


Po kliknięciu ukaże się formularz. W formularzu należy z listy rozwijanej wybrać instytucję z jaką użytkownik jest afiliowany oraz wpisać dwukrotnie hasło do usługi. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „zarejestruj”.

...