Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • zarejestrować się w portalu PLGrid i założyć konto użytkownika (patrz: Pierwsze kroki),
  • założyć grant obliczeniowy (w przypadku jeśli nie chcemy korzystać z niewielkiego grantu osobistego),
  • zawnioskować o aktywacje usługi Własności strukturalne tlenków - Obliczenia poprzez Katalog Aplikacji i Usług.

W momencie aktywacji usługi, użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez e-mail.

...