Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

MetaBiobank jest katalogiem informacji opisujących kolekcje próbek biologicznych zgromadzone w biobankach. MetaBiobank jest usługą dla Ciebie, jeśli:

  • szukasz materiału biologicznego pobranego od odpowiednich dawców, w celu przeprowadzenia nań własnych badań
  • chcesz opublikować informacje opisujące zgromadzone w Twoim biobanku próbki, aby udostępnić je (odpłatnie bądź nieodpłatnie) zainteresowanym naukowcom.

Nasz usługa publikuje metadane odnośnie kolekcji biobanków, które pomogą Ci zdecydować, czy określone próbki są dla Ciebie interesujące. Naszym celem jest dostarczenie naukowcom prostego sposobu wyszukiwania właściwych próbek materiału biologicznego. Jednocześnie chcemy w ten sposób stworzyć dodatkowy kanał rozpowszechniania informacji dla administratorów biobanków i biorepozytoriów.

Usługa jest dostępna publicznie dla wszystkich, w trybie wyszukiwania zbiorów, w dwóch wersjach językowych. Jeśli chcesz opublikować informacje o swoim biobanku, prosimy o założenie konta PL-Grid w celu uzyskania autoryzowanego dostępu. Sposób otrzymania konta PL-Grid znajdziesz w podręczniku użytkownika. Interfejs usługi jest intuicyjny i nie powinien sprawiać kłopotów w trakcie korzystania z serwisu - poniżej zamieszczamy dodatkowo krótką instrukcję w języku angielskim.


MetaBiobank is a catalogue of information describing biological sample collections stored in various biobanks. MetaBiobank is for you if:

  • you are looking for specific biological samples to perform research on;
  • you wish to share the contents of your biological sample repository with other scientists.

Our service provides sample collection metadata which can help you decide whether certain samples are of interest to you. Our aim is to provide a simple way to search for interesting biological samples (for researchers) while also providing an additional channel to spread information about biobank resources (for biorepository administrators).

The service is publicly available to any person looking for sample collections, both in Polish and in English. People, who would like to publish information from their own biobank are requested to create a PL-Grid user account. PL-Grid User Manual describes the procedure of applying for such an account (it is free of charge).

Catalogue search and browsing

In order to search our biorepository catalogue, please navigate to the MetaBiobank front page, at:
and type in the phrase you are looking for. You can search by disease, organs/anatomical part, sample material type or any other collection metadata element.

...