Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności usługi należy wykonać następujące kroki:

  1. Rejestracja w portalu PL-GridPLGrid i założenie konta użytkownika. 
  2. Logowanie do portalu PL-Grid z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu. 
  3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Chemia obliczeniowa i aplikować o usługę Aplikowanie o dostęp do usługi Baza danych z zakresu spektroskopii Katalogu Aplikacji i Usług PLGrid.

Pierwsze kroki

Należy połączyć się z serwerem usługi:

...