Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Niezbędny jest adres kolejki CREAM'a, gdzie Nagios zleca zadania monitorujące (dla klastra Zeus jest to na przykład cream.grid.cyf-kr.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid)
  • Jeżeli jest więcej niż jedna taka kolejka to wymagane jest podanie adresów wszystkich możliwych kolejek, do których mogą trafić zadania monitorujące Nagiosa
  • Opcjonalnie mile widziany jest jakiś opis klastra
  • Osobę Wskazać osobę (może być więcej niż jedna) pełniącą rolę LAKA dla klastra
  • Osobę Wskazać osobę (może być więcej niż jedna) pełniącą rolę domyślnego LOA dla klastra

...