Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wybrać z menu po lewej stronie "Usługi", a następnie "Zarządzaj usługami". Ponownie w menu po lewej stronie należy wybrać "Dziedzinowe", następnie "Meteorologia". W wierszu odpowiadającym usłudze "WRF4PLWeb" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

...

Użytkownik może zapytać o dany parametr dla wskazanego miejsca, klikając w dowolnym miejscu okna mapy. Dodatkowo, po wybraniu opcji "Odpytywanie wszystkich warstw?" Użytkownik może wyświetlić przebieg czasowy wybranego parametru (wykres):

 


Zaawansowane użycie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do danych archiwalnych, dostępnych od 04.03.2015:

...