Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do danych archiwalnych:

Po zalogowaniu się, Użytkownik może pobrać wskazaną prognozę jako warstwy w formacie GeoTiff. Wymagane jest wprowadzenie daty oraz godziny prognozy, a następnie kliknięcie przycisku "Sprawdź dostępność danych i generuj wizualizację":

Image Added

Przygotowanie informacji archiwalnych dla Użytkownika może potrwać kilka minut. W tym czasie nie należy m.in. odświeżać okna przeglądarki.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...