Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Usługa syndykacji danych jest przeznaczona dla wszystkich badaczy i naukowców którzy są zainteresowani pozyskiwaniem dużych zbiorów danych z mediów społecznościowych. Usługa oferuje zbieranie danych z serwisu społecznościowego Twitter oraz portalu publicystycznego Salon24. Oprócz tego usługa oferuje funkcję AnotatorAnnotationHelper, która pozwala na opisanie zbiorów danych dodatkowymi atrybutami - poprzez ręcznie adnotowane klasy. Całość usługi pozwala na uzyskanie wartościowych zbiorów danych użytecznych do badań nad sieciami społecznościowymi. Zbiory danych są przechowywane w jednolitej strukturze danych, która zapewnia kompatybilność z innymi usługami platformy Complex Networks.

...