Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: krótka notka o zakładkach Verify i Licence przy dodawaniu kolekcji
Info

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

...

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

Krótki opis usługi

Uzupełnieniem usług syndykacji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest usługa udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane jako referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji, są automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, umieszczenie ich w repozytorium, daje możliwość odwoływania się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi, pozwala na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opracowywanych metod.

Repozytoria zbiorów danych cieszą się dużą popularnością, gdyż zebranie wielu zbiorów przyspiesza i ułatwia prowadzenie oraz weryfikację badań. Podział danych ze względu na kategorię oraz dodanie do nich metadanych umożliwia filtrowanie zbiorów ze względu na potrzeby i zainteresowania użytkownika. 

Aktywowanie usługi

Aby korzystać z usługi Repozytorium należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid, a następnie złożyć wniosek o dostęp do usługi w portalu https://portal.plgrid.pl/

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

Chcąc przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

Image Added

Dodanie danych do repozytorium - Amazon Data

Chcąc dodać dane do repozytorium, należy wybrać kolekcję, w której dane zostaną umieszczone. Lista kolekcji jest widoczna na pierwszej stronie usługi w dolnej części strony.

Image Added

 

Po wybraniu docelowej kolekcji, wyświetlana jest jej strona główna. Na tej stronie można przejrzeć paczki danych umieszczone w kolekcji. Dane są prezentowane w formie listy. Po kliknięciu na element listy, można przejść do wyświetlenia szczegółów paczki danych.

Image Added

 

Pod tytułem kolekcji a nad listą paczek danych znajduje się link umożliwiający dodawanie nowych paczek danych do kolekcji Submit to this collection.

Image Added

 

Aby dodać paczkę danych do kolekcji należy, oprócz wskazania lokalizacji pliku na dysku, podać informacje opisujące paczkę danych. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Przy każdym z pól znajduje się opis wskazujący na znaczenie przekazywanych informacji.

Po wypełnieniu danych, wciskamy Next, aby przejść do kolejnego ekranu.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu należy wcisnąć Next, aby przejść do następnego ekranu.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie należy wypełnić pole Description, w którym powinien się znaleźć krótki opis zawartości paczki danych dodawanych do kolekcji.

Po zakończeniu, należy wybrać przycisk Next, aby przejść do ekranu dodawania pliku z dysku.

Image Added

 

Pliki można dodawać na dwa sposoby:

 1. Przez przeciągnięcie pliku z dysku na pasek Select a file or drag & drop files..., lub
 2. Przez wskazanie lokalizacji pliku

 

Image Added

 

Postęp przesyłania plików na serwer można śledzić na zielonym pasku postępu na środku ekranu. 

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.

Image Added

W celu szybkiego dodanie danych do repozytorium wystarczy kliknąć przycisk Next, sprawdzić poprawność wgranych plików oraz opisu tychże danych danych (zakładka Verify) oraz wyrazić zgodę na politykę prywatności i licencję repozytorium (I grant the Licence). Po wykonaniu tych kroków pliki zostaną dodane do repozytorium. 

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

Po wejściu do Portalu przechodzimy do zakładki Repozytorium

W dolnej części ekranu wyświetlane są informacje o paczkach danych przechowywanych w repozytorium pogrupowane wg. autorów, tematów i dat.

Wybieramy interesującą nas kategorię.

Image Added

 

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesującego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie w Title.

Image Added

 

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.

Image Added

Edycja informacji o zbiorze danych - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybieramy przycisk Edit [Edycja]

Image Added

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Image Added

 

Zapisujemy informacje

Image Added

 

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł:

Image Added

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Podobnie, jak w przypadku użycia Pobieranie danych.

Image Added

 

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

Image Added

albo 2012.


Filtrować możemy wg wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Image Added

Usuwanie plików z repozytorium

Chcąc usunąć plik z repozytorium musimy najpierw wybrać Complex Networks, a następnie Kolekcję (ang. Collection), w której znajduje się plik do usunięcia. W poniższym przypadku chcemy usunąć plik z ostatnio zlecanego zadania syndykacji. 

Krok 1. Należy wybrać Complex Networks.

Image Added

Krok 2. Po wykonaniu zadania syndykacji pliki trafiają automatycznie do kolekcji Syndication, zatem tutaj jest plik, który chcemy usunąć.

Image Added

Krok 3. Należy wybrać ostatnio zlecone zadanie syndykacji pliki - interesującym nas zadaniem jest syndykacja konta Twitter Łukasz Augustyniak (@luk_augustyniak). 

Image Added

Krok 4. Należy kliknąć przycisk Edit - w celu edytowania zawartości zbioru plików.

Image Added

Krok 5. Usunąć pliki można na dwa sposoby:

Krok 5.1.a Usuwanie całego zbioru plików, tj. w prezentowanym przypadku oznacza to usunięcie wszystkich plików skojarzonych z zadaniem syndykacji. W tym celu z menu bocznego należy wybrać Delete (Expunge). 

Image Added

Krok 5.1.b Należy potwierdzić kliknięciem na przycisk Delete chęć usunięcia całego zbioru plików. Należy pamiętać, że czynność ta jest nieprzywracalna!

Image Added

Krok 5.2.a Usuwanie pojedynczego pliku. W tym celu w należy wrócić do widoku z kroku 5 i przewinąć stronę na sam jej dół. Proszę pamiętać, że po kliknięciu ikonki kosza (zrzut poniżej) plik zostaję automatycznie usunięty, nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzanie tej czynności.

Image Added

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie usługi cn.plgrid.pl. Pytania proszę zadawać poprzez: helpdesk.plgrid.pl

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy?