Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: krótka notka o zakładkach Verify i Licence przy dodawaniu kolekcji

 

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Uzupełnieniem usług syndykacji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest usługa udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane jako referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji, są automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, umieszczenie ich w repozytorium, daje możliwość odwoływania się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi, pozwala na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opracowywanych metod.

Repozytoria zbiorów danych cieszą się dużą popularnością, gdyż zebranie wielu zbiorów przyspiesza i ułatwia prowadzenie oraz weryfikację badań. Podział danych ze względu na kategorię oraz dodanie do nich metadanych umożliwia filtrowanie zbiorów ze względu na potrzeby i zainteresowania użytkownika. 

Aktywowanie usługi

Aby korzystać z usługi Repozytorium należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid, a następnie złożyć wniosek o dostęp do usługi w portalu https://portal.plgrid.pl/Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

Chcą Chcąc przejść do repozytorium należy wybrać z menu głównego zakładkę Repozytorium

...

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu , należy wcisnąć Next, aby przejść do następnego ekranu.

...

Ważne Należy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną dodane do repozytorium. W przeciwnym razie, może dojść do nieprzewidzianych błędów w czasie korzystania z repozytorium.

W celu szybkiego dodanie danych do repozytorium wystarczy kliknąć przycisk Next, sprawdzić poprawność wgranych plików oraz opisu tychże danych danych (zakładka Verify) oraz wyrazić zgodę na politykę prywatności i licencję repozytorium (I grant the Licence). Po wykonaniu tych kroków pliki zostaną dodane do repozytorium. 

Pobranie zbioru danych z repozytorium - analiza wydźwięku leksykon

...

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesuącego interesującego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie w Title.

...

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.

Edycja informacji o zbiorze

...

danych - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay wybieramy przycisk Edit [Edycja]

Image Modified

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

Image Modified

 

Zapisujemy informacje

Image Modified

 

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł:

Image Modified

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

Podobnie, jak w przypadku użycia Pobieranie danych.

Image Modified

 

Wybieramy, np. publikacje w roku 2015

Image Modified

albo 2012Image Removed.


Filtrować możemy wg własnego uznania, parametrów 

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

wielu parametrów, tworząc skomplikowane zapytania. 

Image Added

Usuwanie plików z repozytorium

Chcąc usunąć plik z repozytorium musimy najpierw wybrać Complex Networks, a następnie Kolekcję (ang. Collection), w której znajduje się plik do usunięcia. W poniższym przypadku chcemy usunąć plik z ostatnio zlecanego zadania syndykacji. 

Krok 1. Należy wybrać Complex Networks.

Image Added

Krok 2. Po wykonaniu zadania syndykacji pliki trafiają automatycznie do kolekcji Syndication, zatem tutaj jest plik, który chcemy usunąć.

Image Added

Krok 3. Należy wybrać ostatnio zlecone zadanie syndykacji pliki - interesującym nas zadaniem jest syndykacja konta Twitter Łukasz Augustyniak (@luk_augustyniak). 

Image Added

Krok 4. Należy kliknąć przycisk Edit - w celu edytowania zawartości zbioru plików.

Image Added

Krok 5. Usunąć pliki można na dwa sposoby:

Krok 5.1.a Usuwanie całego zbioru plików, tj. w prezentowanym przypadku oznacza to usunięcie wszystkich plików skojarzonych z zadaniem syndykacji. W tym celu z menu bocznego należy wybrać Delete (Expunge). 

Image Added

Krok 5.1.b Należy potwierdzić kliknięciem na przycisk Delete chęć usunięcia całego zbioru plików. Należy pamiętać, że czynność ta jest nieprzywracalna!

Image Added

Krok 5.2.a Usuwanie pojedynczego pliku. W tym celu w należy wrócić do widoku z kroku 5 i przewinąć stronę na sam jej dół. Proszę pamiętać, że po kliknięciu ikonki kosza (zrzut poniżej) plik zostaję automatycznie usunięty, nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzanie tej czynności.

Image Added

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie usługi cn.plgrid.pl. Pytania proszę zadawać poprzez: helpdesk.plgrid.pl

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy?