Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Krótki opis usługi

Usługa Moduł umożliwia korzystanie z najpopularniejszych narzędzi przetwarzania danych typu BigData uruchamianych na zasobach Infrastruktury PLGrid. Obecnie usługa moduł jest dostępna tylko na klastrze Zeus i Prometeusz, gdzie można prowadzić obliczenia wielowęzłowe z wykorzystaniem systemów Spark lub Hadoop. W celu efektywnego używania oprogramowania Spark i Hadoop zalecamy zapoznanie się z Spark Programming Guide.

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi jest możliwy po jej aktywacji. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.Dostępne w ramach modułu plgrid/apps/spark

Pierwsze kroki

Uruchomienie zadania Spark wykorzystującego 4 rdzenie na 1 węźle w trybie klastra Spark (Spark Standalone cluster in client deploy mode):

...