Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

W ramach usługi udostępniony jest hybrydowy system komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie symulacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwości infrastruktur gridowych. Proponowany system komputerowy łączy w sobie funkcjonalność oprogramowania ManuOpti, będący integratorem programów do symulacji numerycznych, oraz systemu Scalarm, umożliwiający mapowanie obliczeń bezpośrednio na infrastrukturę gridową, a także zaawansowaną analizę wyników. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • Stworzenie stworzenie listy programów do symulacji numerycznych,
 • Zaprojektowanie zaprojektowanie cykli produkcyjnych,
 • Wygenerowanie wygenerowanie certyfikatu proxy na podstawie certyfikatu z portalu PLGrid,
 • Stworzenie stworzenie scenariuszy cykli produkcyjnych w Systemie systemie Scalarm,
 • Stworzenie stworzenie eksperymentów w Systemie systemie Scalarm,
 • Uruchomienie obliczeń stworzonych eksperymentów na infrastrukturze gridowej.

...

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje kontoUsługi", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "ManuOpti", kliknąć przycisk "Aplikuj",
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Ograniczenia w korzystaniu

...

Klient usługi uruchamia się tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej, oraz serwera bazy danych MySql (login: root, hasło: root).

...

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostaly zostały dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.

 

 

Image Removed

  1. Image Modified

...

 1. Image Added

 2. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 3. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie),

...

 1.  
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyjściowy: External walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!,

...

 1.  "temperatura"

...

Image Removed

Projekt -> Nowy

Image Removed

 

Projektowanie ->  Dodaj

Image Removed

 

Zakończ

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

 

Image Removed

 1. ), dokładnie z takimi nazwami (i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliczeń walcowania drutu.

  Zapisz transformer.

  Image Added

 2. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: Kategorię (Procesy metalurgiczne) (1), Nazwę (produkcja srub) (2), Utwórz (3).


  Image Added

 3. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.


  Image Added

 4. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji w zakresach: srednica <10,100>, temperatura <20, 1000>. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie(1), następnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to menu Projektowanie -> Wyślij projekt do grid-u (3).


  Image Added

  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.


  Image Added
  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany.


  Image Added

 5. Stworzony projekt należy uruchomić za pomocą Systemu Scalarm. W tym celu wybieramy: menu Projektowanie -> Wystartuj obliczenia na gridzie.


  Image Added
  Po kilku sekundach pojawi się komunikat z informacją o wystartowaniu (lub nie) obliczeń.

  Image Added

 6. Użytkownik ma możliwość sprawdzania oraz zapisywania stanu obliczeń, menu: Projektowanie -> Sprawdz i pobierz wyniki obliczeń.

  Image Added

  Image Added

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi ManuOpti należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "ManuOpti").

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.