Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

W ramach usługi udostępniony jest hybrydowy system komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie symulacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwości infrastruktur gridowych. Proponowany system komputerowy łączy w sobie funkcjonalność oprogramowania ManuOpti, będący integratorem programów do symulacji numerycznych, oraz systemu Scalarm, umożliwiający mapowanie obliczeń bezpośrednio na infrastrukturę gridową, a także zaawansowaną analizę wyników. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • Stworzenie stworzenie listy programów do symulacji numerycznych,
 • Zaprojektowanie zaprojektowanie cykli produkcyjnych,
 • Wygenerowanie wygenerowanie certyfikatu proxy na podstawie certyfikatu z portalu PLGrid,
 • Stworzenie stworzenie scenariuszy cykli produkcyjnych w Systemie systemie Scalarm,
 • Stworzenie stworzenie eksperymentów w Systemie systemie Scalarm,
 • Uruchomienie obliczeń stworzonych eksperymentów na infrastrukturze gridowej.

...

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje kontoUsługi", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "ManuOpti", kliknąć przycisk "Aplikuj",
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Ograniczenia w korzystaniu

...

Klient usługi uruchamia się tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej, oraz serwera bazy danych MySql (login: root, hasło: root).

...

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostaly zostały dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.
 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyściowywyjściowy: Eksternal External walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami (i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliceń obliczeń walcowania drutu.

  Zapisz transformer.
  Image Removed
  Image Added

 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: Kategorię (1) Kategorię (Procesy metalurgiczne) , (21), Nazwę (produkcja srub) (2), Utwórz (3) Utwórz.
 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.
 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji w zakresach: srednica <10,100>, temperatura <20, 1000>. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie (1), nastepnie następnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to wysłanie projektu do Systemu Scalarm menu Projektowanie -> Wyślij projekt do grid-u (3).
  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany. 9. asdasd
 10. dsfsd
 11. asdasd

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończ

 

 

 

Image Removed

Image Removed

Image Removed

 

Image Removed


 1. Stworzony projekt należy uruchomić za pomocą Systemu Scalarm. W tym celu wybieramy: menu Projektowanie -> Wystartuj obliczenia na gridzie.


  Image Added
  Po kilku sekundach pojawi się komunikat z informacją o wystartowaniu (lub nie) obliczeń.

  Image Added

 2. Użytkownik ma możliwość sprawdzania oraz zapisywania stanu obliczeń, menu: Projektowanie -> Sprawdz i pobierz wyniki obliczeń.

  Image Added

  Image Added

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi ManuOpti należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "ManuOpti").

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.