Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje kontoUsługi", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "ManuOpti", kliknąć przycisk "Aplikuj",
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

...

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti. 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie. 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostały dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.
 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyjściowy: External walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami (i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliczeń walcowania drutu.

  Zapisz transformer.
  Image Removed
  Image Added

 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: Kategorię (Procesy metalurgiczne) (1), Nazwę (produkcja srub) (2), Utwórz (3).
 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.
 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji w zakresach: srednica <10,100>, temperatura <20, 1000>. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie(1), następnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to menu Projektowanie -> wysłanie projektu do Systemu Scalarm Wyślij projekt do grid-u (3).
  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany.
 9. Stworzony projekt należy uruchomić za pomocą Systemu Scalarm. W tym celu wybieramy: menu Projektowanie -> Wystartuj obliczenia na gridzie.  Po kilku sekundach pojawi się komunikat z informacją o wystartowaniu (lub nie) obliczeń. 10. Użytkownik ma możliwość sprawdzania oraz zapisywania stanu obliczeń, menu: Projektowanie -> Sprawdz i pobierz wyniki obliczeń....