Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

...

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

W ramach usługi udostępniony jest hybrydowy system komputerowy, umożliwiający przeprowadzenie symulacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwości infrastruktur gridowych. Proponowany system komputerowy łączy w sobie funkcjonalność oprogramowania ManuOpti, będący integratorem programów do symulacji numerycznych, oraz systemu Scalarm, umożliwiający mapowanie obliczeń bezpośrednio na infrastrukturę gridową, a także zaawansowaną analizę wyników. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • Stworzenie stworzenie listy programów do symulacji numerycznych,
 • Zaprojektowanie zaprojektowanie cykli produkcyjnych,
 • Wygenerowanie wygenerowanie certyfikatu proxy na podstawie certyfikatu z portalu PLGrid,
 • Stworzenie stworzenie scenariuszy cykli produkcyjnych w Systemie systemie Scalarm,
 • Stworzenie stworzenie eksperymentów w Systemie systemie Scalarm,
 • Uruchomienie obliczeń stworzonych eksperymentów na infrastrukturze gridowej.

...

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Moje kontoUsługi", "Platforma dziedzinowa:  Technologie Przetwarzania Metali" - aktywować usługę ManuOpti,kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "ManuOpti", kliknąć przycisk "Aplikuj",
 • Ściągnąć aplikację kliencką usługi usługi ManuOpti. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Ograniczenia w korzystaniu

...

Klient usługi uruchamia się tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej, oraz serwera bazy danych MySql (login: root, hasło: root).

Pierwsze kroki

Poniższy opis przedstawia przykładowe wykorzystanie systemu (usługi) ManuOpti w celu zaprojektowania procesu produkcji śrub.

 1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti.

  Image Added

 2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie.

  Image Added

 3. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostały dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.


  Image AddedImage Added

 4. Program do symulacji walcowania drutu jest pierwszym w sekwencji programów uruchamianych kolejno po sobie i wymaga sprecyzowania nazw parametrów wejściowych. Umożliwi to uruchomienie obliczeń dla konkretnych wartości parametrów podanych w graficznym interfejsie systemu ManuOpti. W tym celu należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator.

 5. Należy sprecyzować: 
  - nazwę transformatora (w tym przykładzie: Transformator do programu symulującego walcowanie), 
  - Rodzaj: Transformator wejściowy,
  - Program wyjściowy: External walcowanie drutu, 
  - Dodać parametry ("srednica" - bez polskich znaków!, "temperatura"), dokładnie z takimi nazwami (i symbolami), ponieważ jest to uwarunkowane programem do wykonania obliczeń walcowania drutu.

  Zapisz transformer.

  Image Added

 6. Konfiguracja oprogramowania została zakończona, następnie zostanie zaprojektowany proces produkcji śrub: menu Projekt -> Nowy. Wybieramy kolejno: Kategorię (Procesy metalurgiczne) (1), Nazwę (produkcja srub) (2), Utwórz (3).


  Image Added

 7. W nowo stworzonym projekcie dodajemy kolejne procesy do wykonania: menu Projektowanie ->  Dodaj. Wybieramy kolejno (jedno kliknięcie na każdy przycisk): Walcowanie drutu (przycisk dodaj), Kucie srub (przycisk dodaj), Zakończ.


  Image Added

 8. Następnie należy sprecyzować wartości parametrów wejściowych symulacji w zakresach: srednica <10,100>, temperatura <20, 1000>. W tym celu należy kliknąć na proces Walcowanie(1), następnie w obszarze Symulacje sprecyzować Transformator wejściowy (2). Ostatni etap to menu Projektowanie -> Wyślij projekt do grid-u (3).


  Image Added

  Pierwsze połączenie z Systemem Scalarm wymaga podania certyfikatu (.p12) oraz hasła.


  Image Added
  Po poprawnym zalogowaniu projekt zostaje wysłany.


  Image Added

 9. Stworzony projekt należy uruchomić za pomocą Systemu Scalarm. W tym celu wybieramy: menu Projektowanie -> Wystartuj obliczenia na gridzie.


  Image Added
  Po kilku sekundach pojawi się komunikat z informacją o wystartowaniu (lub nie) obliczeń.

  Image Added

 10. Użytkownik ma możliwość sprawdzania oraz zapisywania stanu obliczeń, menu: Projektowanie -> Sprawdz i pobierz wyniki obliczeń.

  Image Added

  Image Added

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi ManuOpti należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "ManuOpti").

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.