Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

4.5 Tworzenie granic

4.5.1 Granica wlotu

...

1.

...

Utwórz nową granicę nazwaną R1 Inlet.

2.

...

Skonfiguruj następujące ustawienia:

 

 

TabSettingValue
Basic SettingsBoundary TypeInlet
LocationEntire Rotor IN-FLOW
Frame TypeStationary

Profile Boundary Conditions

 

> Use Profile Data
(Selected)

Profile Boundary Conditions

 

> Profile Boundary Setup

> Profile Name

Inflow

 

...

 3.

...

Kliknij Generate Values.

...

 4. Skonfiguruj następujące ustawienia:

TabSettingValue
Boundary Details

Mesh Motion

 

> Option
Stationary

Mass and Momentum

 

> Option
Stat. Frame Tot. Press.

Mass and Momentum

 

> Relative Pressure
Inflow.Total Pressure(r)[1]

Flow Direction

 

> Option
Cylindrical Component

Flow Direction

 

> Axial Component
Inflow.Velocity Axial(r)[1]

Flow Direction

 

> Radial Component
Inflow.Velocity Radial(r)[1]

Flow Direction

 

> Theta Component
Inflow.Velocity Circumferential(r)[1]

Flow Direction

 

> Theta Component
Medium (Intensity = 5%)

Heat Transfer

 

> Option
Stat. Frame Total Temp.

Heat Transfer

 

> Stat. Frame Total Temp.
Inflow.Total Temperature(r)[1]


5. Kliknij ikonę Enter Expression, aby określić wyrażenie CEL.

6. Kilknij OK.

4.5.2 Granica wylotu

...

 1. Kliknij: Write Solver Input File .
 2. Skonfiguruj następujące ustawienia:

  Setting

  Value

  File Name

  FourierBladeFlutter.def

 3. Kliknij Save.

6. Otrzymywanie rozwiązania dla przypadku stacjonarnego (Steady-state case)

 1. Wybierz: File > Define Run.
  Wyświetla się okno dialogowe: Define Run.
 2. Pod: Solver Input File,kliknij: Browse  i wybierz: FourierBladeFlutterIni.def.
 3. Wybierz: Double Precision (podwójna precyzja).
 4. Kliknij: Start Run.CFX-Solver uruchamia się i stara się otrzymać rozwiązanie.
  Na końcu, po uruchomieniu wyświetla się okno dialogowe informujące o zakończeniu symulacji.
 5. Wyczyść zawartość: Post-Process Results.
 6. Kliknij: OK.

...