Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poniższy opis przedstawia przykładowe wykorzystanie systemu (usługi) ManuOpti w celu zaprojektowania procesu produkcji śrub.

  1. Należy pobrać oraz uruchomić aplikacje kliencką usługi ManuOpti.

  2. Baza danych systemu ManuOpti jest uzupełniona danymi podstawowymi, aplikacja wymaga jednak wykonania dalszej konfiguracji. Należy wybrać: menu Ustawienia -> Oprogramowanie.

 

Image Removed

 


  1. Image Added
  2. Należy sprecyzować ścieżki do programów obliczeniowych. W tym celu należy kliknąć szarą ikonę edycji (po prawej stronie) dla pozycji: External walcowanie drutu, oraz External kucie srub. Programy obliczeniowe zostaly dodane do paczki z oprogramowaniem ManuOpti i znajdują się w folderze Programy obliczeniowe.

 

 

 

Ustawienia -> Oprogramowanie transformujące -> Dodaj nowy tansformator

...